Φυσικοθεραπεία για παιδία

Φυσικοθεραπεία για παιδία

Η φυσικοθεραπεία για παιδία παρεμβαίνει στην αποκατάσταση παιδιών ,με μυοσκλετικά, καρδιοναπνευστικά και αναπτυξιακά προβλήματα, από τους πρώτους κιόλας μήνες της ζωής τους.

Ο φυσικοθεραπευτής αντιμετωπίζει μια ευρεία ποικιλία καταστάσεων οι όποιες μπορεί να προκύπτουν από προγεννητικές και περιγεννητικές βλάβες αλλά και τραυματισμοί οι οποίοι μπορεί να προκύψουν στην διάρκεια της ζωής του παιδιού και μπορεί να τον ακολουθούν ως την ενήλικη ζωή του.

Ξεκινώντας από την αξιολόγηση και την αναγνώριση των δυσκολίων και των κινητικών ελλειμάτων στοχεύουμε στην αποκατάσταση, την προαγωγή της υγείας και την ομαλή ένταξη των παιδιών στο κοινωνικό σύνολο και στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής

Καταστάσεις που αντιμετωπίζει ένας φυσικοθεραπευτής για παιδιά:

 • εγκεφαλική παράλυση
 • αποκατάσταση μετά από κακώσεις ή τραυματισμούς
 • αναπτυξιακές διαταραχές σε βρέφη ( πρόωρα νεογνά και καθυστέρηση κινητικών δεξιοτήτων)
 • διαταραχές συντονισμού
 • ραιβόκρανο
 • πλαγιοκεφαλία
 • προβλήματα κινητικότητας λόγω συνδρόμων
 • κάκωση βραχιονίου πλέγματος
 • μυοσκλετικά προβλήματα
 • βάδιση στις μύτες
 • ραιβοποδία και βλαισοποδία
 • μυϊκή δυστροφία Duchenne
 • νωτιαία μυϊκή ατροφία
 • δισχιδής ράχη
 • αποκατάσταση μετά από χειρουργείο ή έγχυση αλλαντικής τοξίνης (Botox)