Προωρότητα και η σημασία της πρώιμης παρέμβασης

Προωρότητα και η σημασία της πρώιμης παρέμβασης

Kinisis 0110 DAA_4894

Πότε ένα βρέφος χαρακτηρίζεται πρόωρο;

Η φυσιολογική περίοδος κύησης είναι 40 εβδομάδες. Όταν ένα έμβρυο γεννιέται πριν την 37η εβδομάδα κύησης χαρακτηρίζεται ως πρόωρο. Όσο πιο μικρή είναι η εβδομάδα γέννησης τόσο πιο μεγάλος είναι ο κίνδυνος για την εμφάνιση προβλημάτων, όπως γνωστικά ή ακουστικά προβλήματα, προβλήματα όρασης καθώς και μειωμένη κινητική ανάπτυξη ή προβλήματα κινητικού συντονισμού.

 

Ποιες χρόνιες παθήσεις που συνδέονται με την προωρότητα;

  • Η Εγκεφαλική Παράλυση
  • Τα Αισθητηριακά προβλήματα
  • Οι Αναπτυξιακές διαταραχές

 

Ποιος είναι ο ρόλος της φυσικοθεραπείας σε ένα πρόωρο βρέφος;

Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στην φροντίδα ενός πρόωρου βρέφους είναι αρχικά η αξιολόγηση της κινητικής του ανάπτυξης και έπειτα αναλόγως τις ανάγκες του, η δημιουργία ενός εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης με στόχο την βελτίωση της κινητικότητας του και τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες ανάλογες με την ηλικία του.